Windows üzerinde Hyper-V ile VMware Workstation Çalıştırmak

Sanallaştırma dünyasının iki dev uygulaması olan Microsoft’un ürünü Windows 8.1sürümünden sonra ücretsiz olarak sunduğu Hyper-V ile VMware Workstation programlarını sistemcilerin bildiği üzere tek işletim sisteminde kullanmak mümkün değil. Fakat BCDEdit (Boot Configuration Database Editor) sayesinde Hyper-V’nin açılışta servislerini çalıştırmayarak VMware Workstation programını kullanabiliyoruz. Maalesef aynı anda kullanmak mümkün değil. Biri çalışırken diğeri çalışmıyor.

Commant Prompt yani (CMD) komut satırını Yönetici olarak çalıştırın. Ve komut olarak;

bcdedit /set hypervisorlaunchtype off

Yazarak enterlayın. Daha sonradan reset atarak VMware Workstation programını çalıştırabilirsiniz.

Hyper-V programını çalıştırmak için ise aynı komut satırını tekrar açın;

bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto

Diyerek reset atın bilgisayarınıza.

Herkese iyi çalışmalar.

Deneyim

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store