PnPUtil ile Driverlarınızı Yedekleme ve Geri Yükleme

İşletim sistemini yeniden kurduğumuzda, sürücüleri baştan kurmak zorunda kalmak her zaman problemli bir iş olmuştur. Birçok insan format atmadan önce farklı programlar ile driverlarının yedeklerini alır. Ancak Windows bize bu olanağı ücretsiz ve kendi içerisinde bulunan PnPUtil aracı ile sağlıyor.

Bu yazımda sizlere Windows Vista ve üst sürümlerinde gelen PnPUtil aracını kullanarak sürücü paketlerinizi yedekleyip daha sonra Windows işletim sisteminize yüklemeyi anlatacağım.

PnPUtil aracı ile sadece yedekleme ve kurulum değil aynı zamanda istediğiniz sürücü paketini silebilirsiniz.

Sürücü paketlerini (driverları) yedeklemek için Command Prompt (CMD) penceresini Yönetici Olarak Aç seçeneği ile açıyoruz.

Image for post
Image for post

Yukarıdaki görselde PnPUtil aracı ile * işaretini koyarak C dizinin altında oluşturduğum backup klasörünün içerisine bütün driverları dışarı aktarmasını istedim. İlgili komutu aşağıda bulabilirsiniz.

pnputil /export-driver * c:\backup

Not: C dizinine format atılacağı için işlem bittikten sonra driverları farklı bir partitiona ya da USB bellek içerisine yedekleyeniz.

PnPUtil aracı ile sürücü paketlerini tekrar kurmak istediğiniz zaman aşağıdaki komut betiğini tekrardan CMD konsoluna yazınız.

pnputil /add-driver c:\backup\*.inf

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store