Angry IP Scanner ile Ağ Taraması

Angry IP Scanner, açık kaynak kod olarak yayınlanan bir ağ haritalama uygulamasıdır. Cross-platform desteği ile bütün işletim sistemlerine destek vermektedir. Kurulum gerektirmez ve ücretsiz olarak her yerde kullanılabilir.

Herhangi bir aralıktaki IP adreslerinizi belirterek ortamdaki cihazlar hakkında size küçük bir rapor vermesini sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde oluşturduğu tarama sonuçlarını CSV, TXT, XML ve IP-Port listesi olarak dışarı aktarabilirsiniz.

Angry IP Scanner Çalışma Mantığı

Ortamdaki cihazların doğruluğunu kontrol etmek için belirlediğiniz IP aralığına sıralı olarak ping atar ve isim çözme işlemi gerçekleştirir. Bununla birlikte diğer ek bilgileri de elde ederek raporunu genişletir.

Java dili ile kodlanan Angry IP Scanner uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz. Proje kodlarını inceleyebilir dilerseniz siz de yazılımın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Github’da Görüntüle

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store